Slide background

Allmennmedisinsk
innovasjon
gjennom teknologi

Slide background

«Point
of care»
ultralyd

Umiddelbar og fokusert
ultralydundersøkelse der
pasienten befinner seg

Slide background

Radial trykkbølgebehandling

Et godt alternativ til injeksjoner
og operasjon ved en rekke
muskel-/skjelettlidelser

Helsesjekk

Vi kan tilby innkalling til en årlig helsesjekk for de ansatte på din arbeidsplass eller for deg privat. Helsesjekken utføres lokalt i ETS-kommunene av vårt helsepersonell med fokus på forebygging av sykdom og helseproblemer. Dette for å legge til rette for bedre helse, mindre sykefravær, bedre trivsel og mer lønnsomhet for din arbeidsplass. Vi formidler også kontakt med samarbeidende fullverdig bedriftshelsetjeneste og andre private eller offentlige helsetjenester.

Effektiv diagnostikk

Vi legger vekt på systematiske kliniske undersøkelser, diagnostiske metoder som «point of care»-ultralyd, nøye utvalgt laboratorie-prøvetakning og bruker ellers et vidt spekter av medisinsk-teknisk utstyr for å tilstrebe raskest mulig diagnose. Vi bruker selv «high end»-ultralydapparater fra General Electric og Sonosite og henviser ellers videre ved behov. Vi har nå dessuten gjennomført betydelig med kursing innenfor ultralyd og muskel-/skjelettmedisin.

Målrettet behandling

Vi fokuserer på et behandlingsopplegg som er kunnskapsbasert og mest mulig målrettet i samråd med pasienten. Vi har for eksempel ekstra kompetanse på ultralyd-veiledet injeksjonsbehandling nøyaktig i ønsket struktur med for eksempel kortison som betennelsesdempende, lokalanestesi for kalkskylling og hyaluronsyre for smøring av ledd. Vi gir den typen behandling blant annet i senefester, slimposer og ledd over hele kroppen.

ALLMENNMEDISINSK INNOVASJON GJENNOM
BRUK AV AVANSERT MODERNE TEKNOLOGI

Vi disponerer et bredt utvalg av moderne medisinsk-teknisk utstyr til dels langt utover det spesialister i allmennmedisin ellers har tilgjengelig. Vi bruker dette utstyret integrert i den allmennmedisinske spesialist-konsultasjonen etter opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse for å øke sjansen for påvisning av sykdom og skade:

 • Avanserte ultralyd-apparater med funksjoner for å se godt det som beveger seg og det som står i ro i kroppen samt kunne skille mellom det som er hardt og bløtt.
 • På mistanke om sykdom kan vi eksempelvis med ultralyd se etter forhøyet trykk i hjernen, netthinneløsning, se på skjoldbruskkjertelen, kuler overalt på kroppen, vurdere forkalkninger på halspulsåren, i hovedpulsåren, se på hjertefunksjonen, se etter kollaps av lungene, se etter fri væske i bukhulen, se på galleblære, milt, nyrer, blære, livmor, gravide, vurdere testikler, se etter forstoppelse med mere.
 • Vi kan diagnostisere betennelser og sykdom i senefester, sener, seneskjeder, ledd, leddkapsler, løse biter i ledd, meniskskader, leddbåndskader, slimposer, nerveavklemminger, prolaps, bløte og harde mellomvirvelskiveforskyvninger, spinal stenose, trange nerverotskanaler, beinhinnebetennelser med mere.
 • Vi kan sette ultralyd-veilede injeksjoner grunt og dypt i kjeveledd, skulder, albue, håndledd, hånd, bekken, hofte, kne, ankel, fot og rygg inntil ca. 10-12 cm dybde.
 • Vi har utstyr for automatisk seriemåling av blodtrykk og puls, 24-timers blodtrykksmåling, øyetrykksmålere, Panoptic oftalmoskop for undersøkelse av øyebunn, Macroview otoskop for undersøkelse av ørene, dermatoskop for mer presise hudundersøkelser, lungefunksjonstester som spirometri og reversibilitetstester, EKG for undersøkelse av hjertefunksjonen, hjemme-EKG-måling for lettere oppdagelse av hjerterytmeforstyrrelser, pulsoksymeter for vurdering av oksygenmetningen ved pusteproblemer, nattpulsoksymeter for oppdagelse av obstruktiv søvnapnø og dårlig pulsvariabilitet.
 • Vi disponerer ellers et bredt spekter av muligheter for prøver av blod, urin, avføring, sår, hud, ledd, kuler, halsprøver, celleprøver med mere inkl. mulighet for lokale prøver som inkluderer infeksjonsprøver, blodplater, blodceller, proteiner i urinen, langtidsblodsukker, halsprøver, graviditetsprøver, gassutvekslingsprøver og hjerteinfarktprøver.

Vi vil avslutningsvis bemerke at ingen undersøkelser vil noen gang kunne utelukke sykdom 100 prosent. Likevel er alt dette verktøy som i mange tilfeller hjelper oss med å oppdage sykdom tidligere.

Om oss

PreCuro AS eies og drives hovedsaklig av legene Marius Christensen og Anders Stormo i ETS-kommunene som ligger sentralt i Hålogaland mellom Lofoten, Vesterålen, Harstad, Narvik, Bodø og Tromsø. Vi er fra Harstad og Narvik, utdannet på Universitetet i Tromsø og er nå ferdig med den omfattende videreutdanningen for å bli spesialister i allmennmedisin.

Vi har til sammen dessuten variert arbeidserfaring fra allmennpraksis, legevakter, helsestasjon, sykehjem, smittevern, kommuneoverlegearbeid, miljørettet helsevern, lungepoliklinikk, indremedisinsk avdeling, fysikalsk medisin, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter og sykepleiere.

I tillegg har vi gjennomført en grunnleggende kursrekke innen muskel-/skjelettultralyd og vi holder på med en tilleggsspesialisering i muskel-/skjelettmedisin (ortopedisk medisin).

Christensen er dessuten forskningsleder og styremedlem i «Foreningen for ultralyd i allmennpraksis» mens Stormo er med i styret i «Norsk forening for klinisk ortopedisk medisin».

 • SPESIALIST-KOMPETANSE
  I ALLMENNMEDISIN

  Både Marius Christensen og Anders Stormo har gjennomført videreutdanningen for å bli spesialister i allmennmedisin som inkluderer mange hundre kurstimer, 2 års veiledningsgruppe, 1 års tjeneste i spesialisthelsetjenesten, diverse praksisbesøk, en lang rekke allmennmedisinske prosedyrer og forskningserfaring.

 • EKSTRA KOMPETANSE I
  «POINT OF CARE»-ULTRALYD

  Christensen har jobbet med ultralyddiagnostikk siden 2010 og Stormo siden 2012. Begge har omfattende kursing innen bruk av ultralyd og Christensen er i tillegg foredragsholder innen akutt-ultralyd og ultralyd av hjerte, lunger og brystkasse.

 • EKSTRA KOMPETANSE I
  MUSKEL-/SKJELETTMEDISIN

  Stormo har erfaring fra 2007 med tverrfaglig samarbeid sammen med fysioterapeuter med spesialist-kompetanse innen muskel-/skjelettmedisin. Både han og Christensen er under spesialisering i dette faget også og har lang erfaring med presis injeksjonsbehandling. Stormo tilbyr også trykkbølgebehandling.

 • KORT VENTETID PÅ TIME

  Stormo og Christensen jobber for det meste på ETS Medisinske Senter og har få ukers ventetid. Timebestilling helst på nettet via knappen «Direkte timebestilling» under eller på telefon 77 08 95 65. Ved behov for time samme dag, ring øyeblikkelig hjelp/legevakt-telefonen 77 08 95 55 for kontakt med helsesekretærene som da vurderer med tanke på time samme dag.

Spesifiser ved timebestilling hos dr. Christensen eller dr. Stormo hva det gjelder som f.eks. «skulder osv.» og «second opinion» hvis du er henvist fra annen behandler. Skriv gjerne så mye det er plass til om ditt problem. Informasjonen går kryptert over til vårt journalsystem.